In Financiering, Ondernemen

Corporate finance kan in de praktijk het beste worden omschreven als het collectief van activiteiten en handelingen die betrekking hebben tot het volledige kapitaal waar een onderneming over beschikt. Corporate finance heeft dan ook concreet als doel om er voor te zorgen dat er een maximale waarde op vlak van aandelen kan worden gerealiseerd. Hierbij wordt er rekening gehouden met alle middelen die beschikbaar zijn binnen een onderneming. Wilt u graag meer te weten komen over wat corporate finance nu precies is? Dan is het beslist de moeite waard om even goed de informatie op deze pagina door te nemen.

Financiering van bedrijfsactiviteiten

Corporate finance vormt binnen de accounting en finance de sectie welke de focus legt op de financiering van bedrijfsactiviteiten. In het bijzonder is het zo dat de activiteiten die betrekking hebben tot corporate finance er voor dienen te zorgen dat de onderneming in kwestie over een gezond karakter beschikt. Met andere woorden, er dient voldoende vermogen voorhanden te zijn om vers kapitaal aan te kunnen trekken door middel van de vermogensmarkt. In de praktijk betekent dit dat de afdeling corporate finance er voor zal kiezen om haar activiteiten op die manier in te richten dat ze een goed beeld krijgt van de vermogensmarkt. Zodoende tracht ze om er door middel van haar bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk op in te spelen.

Drie financieringsstrategieën

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat er binnen de corporate finance een onderscheid wordt gemaakt tussen drie verschillende financieringsstrategieën. We maken op dit vlak een onderscheid tussen de volgende strategieën:

 

  1. Een gebalanceerde strategie;
  2. Een agressieve strategie;
  3. Een conservatieve strategie;

 

Wanneer er sprake is van een gebalanceerde strategie betekent dit dat er voor wordt gekozen om de omlooptijd van het vermogen af te stellen en gelijk te stellen met de omlooptijd waar de activa over beschikt. Dit betekent in de brede zin van het woord in dat vlottende active dient te worden gefinancierd door middel van het kortlopend, vreemd vermogen. De duurzame activa zal op haar beurt worden gefinancierd met het langlopend vermogen.

 

Wordt er gekozen voor het hanteren van een agressieve strategie? In dat geval betekent dit dat de onderneming in het bijzonder wordt gefinancierd door middel van kortlopend vermogen. Is er sprake van een conservatieve strategie? Dan vindt de financiering van de onderneming plaats door middel van het langlopend vermogen.

Eén van de primaire taken van de treasury

Corporate finance of ondernemingsfinanciering vormt één van de kerntaken van de treasury welke bestaat uit het financieren van een bedrijf over een lange periode. De treasury zal relaties onderhouden met verschillende partijen welke op de vermogensmarkt zijn terug te vinden. Het gaat hierbij uiteraard in eerste instantie om de direct betrokkenen. Daarnaast worden er eveneens relaties onderhouden met banken (uiteraard), wordt er gekeken naar durfkapitaal en is er uiteraard ook nog de publieke markt en de beleggingsmarkt. Het informeren van de vermogensmarkt gebeurt niet uitsluitend door middel van officiële publicaties. Bovendien gebeurt dit ook door elke actie welke door het bedrijf wordt uitgevoerd.

 

 

Recente berichten
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

ondernemen