In Juridisch

Het afsluiten van een verzekering heeft als voornaamste doelstelling om zekerheid te bieden in onvoorziene situaties. Helaas wijst de praktijk regelmatig uit dat er ruimte is voor discussie tussen een verzekerde en de verzekeringsmaatschappij. De overtreffende trap in dit geval is als er een beschuldiging wordt geuit van verzekeringsfraude. Dit zijn goede redenen om een advocaat verzekeringsrecht in de arm nemen. Deze persoon kan waardevolle ondersteuning bieden bij een geschil tussen een verzekerde en een verzekeringsmaatschappij.

Wat doet een advocaat verzekeringsrecht?

Een advocaat verzekeringsrecht heeft zich gespecialiseerd in belangenbehartiging bij conflicten tussen een verzekerde en een verzekeringsmaatschappij. Dit soort conflicten kunnen hoog oplopen en bestempeld worden als verzekeringsfraude. Hierbij zijn diverse vormen te onderscheiden. Als er meer schade wordt geclaimd dan daadwerkelijk is geleden, is er sprake van majoren. Als er gesuggereerd wordt dat er meer schade wordt geclaimd dan werkelijk is geleden, wordt dit fingeren genoemd. Er is sprake van ensceneren als de schade opzettelijk wordt veroorzaakt. Tot slot valt het opzettelijk onjuist beantwoorden van de vragen van een verzekeringsmaatschappij ook onder verzekeringsfraude. 

Helaas kan er sprake zijn van een verschil in interpretatie tussen een verzekerde en een verzekeringsmaatschappij. Hieruit kan een zeer gecompliceerd conflict ontstaan waarbij de verzekerde gebruik kan maken van een advocaat verzekeringsrecht. Naast persoonlijk advies zal deze advocaat zijn of haar cliënt vertegenwoordigen gedurende de contactmomenten met de verzekeringsmaatschappij en diens belangen behartigen bij een eventuele juridische procedure

Gevolgen beschuldiging verzekeringsfraude

De gevolgen van een beschuldiging van verzekeringsfraude kunnen groot zijn. Naast het weigeren van de dekking en de beëindiging van een verzekering is de kans groot dat de gegevens van de verzekerde worden geregistreerd in het Extern Verwijzingsregister (afgekort: EVR) van de stichting CIS. Dit is een databank waarin alle aangesloten verzekeraars toegang toe hebben en inzicht geeft in de “problemen verzekeringen”. Een vermelding in dit register kan een reden zijn om een aanvraag voor een verzekering te weigeren of hier zeer ongunstige voorwaarden aan te verbinden. Het is dan ook zeker de moeite waard om een onterechte beschuldiging van verzekeringsfraude zeker aan te vechten met behulp van de ondersteuning van een advocaat verzekeringsrecht. 

Vrije keuze voor een advocaat bij geschillen met de verzekeringsmaatschappij

Het is goed om te weten dat iedereen recht heeft op een vrije advocaatkeuze voor ondersteuning bij geschillen met de verzekeringsmaatschappij. De verzekeraar heeft hier geen inspraak in. Een verzekerde heeft hierdoor dus alle mogelijkheden om voor zijn of haar recht op te komen als op dit vlak onrecht is aangedaan en staat er dus niet alleen voor tegen een grote verzekeringsorganisatie. 

Recente berichten
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

btw relatiegeschenken