In Geen categorie

Transitievergoeding 2020 uitgelegd

Per 1 januari 2020 gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans in. Deze zorgt voor ingrijpende veranderingen voor werkgevers en werknemers. 

Wat houdt de transitievergoeding 2020 in? 

In de oude wet stond dat een werknemer bij ontslag pas na twee jaar recht zou hebben op een transitievergoeding. Met de WAB heeft een werknemer al vanaf dag een recht op een transitievergoeding. Deze regel geldt voor elke werknemer, dus ook voor oproepkrachten. Mensen die lang in dienst zijn zullen een aanzienlijk lagere transitievergoeding krijgen, dan voorheen. Mede vervalt de verhoogde transitie opbouw voor 50-plussers. Echter hebben werknemers met een korter dienstverband dan twee jaar nu ook recht op een transitievergoeding. 

Uitgangspunten van de nieuwe transitievergoeding 

Hieronder sommen wij de uitgangspunten van de nieuwe transitievergoeding op: De eerste tien jaar dat men in dienst is, is de transitievergoeding gelijk aan 1/6e van het maandsalaris, dit is voor elke 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst van kracht is. Dit komt neer op 1/3e van het maandsalaris per dienstjaar. Het dienstverband zal worden afgerond op volledig gewerkte halve. 

Indien het dienstverband langer dan 10 jaar is, wordt de transitievergoeding 1/4e van het maandsalaris per 6 maanden. Dit is ongeveer een half maandsalaris per dienstjaar. 

Vroeger kregen werknemers van 50 jaar en ouder, welke meer dan 10 jaar in dienst waren, een half maandsalaris per half jaar extra. Dit komt te vervallen. 

Hoe wordt de transitievergoeding in 2020 berekend? 

De transitievergoeding wordt op de volgende manier berekend: 

Transitievergoeding = 1/3e van het bruto maandsalaris X aantal gewerkte dienstjaren De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst als volgt berekend: 

(bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3e van het bruto maandsalaris / 12) Deze berekening telt voor elke werknemer ongeacht het aantal jaren dienstverband.  Wil je meer weten over de berekening en de transitievergoeding 2020? Klik dan hier voor meer uitleg en informatie.

Aandachtspunten 

Er zijn een aantal risico’s voor werknemers door de overstap naar de nieuwe transitievergoeding. Indien de ontslagprocedure voor 1 januari 2020 in gang is gezet, is de oude transitievergoeding van 2019 nog van toepassing is.

Recente berichten
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

btw relatiegeschenkenonline brokers vergelijken tips